سه شنبه 16ام آذر 1400

جزئیات طرح تامین مالی جمعی برای مقابله با کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، بهنام محسنی، سرپرست معاونت توسعه تکنولوژی فرابورس ایران در مورد گواهی نیکوکاری که با اهداف خیرخواهانه در راستای مقابله با کرونا در بستر تامین مالی جمعی منتشر شده است، عنوان کرد: این اوراق از سوی شورای عالی بورس به عنوان ابزار مالی مصوب و به عنوان […]

138 Viewsبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرابورس ایران، بهنام محسنی، سرپرست معاونت توسعه تکنولوژی فرابورس ایران در مورد گواهی نیکوکاری که با اهداف خیرخواهانه در راستای مقابله با کرونا در بستر تامین مالی جمعی منتشر شده است، عنوان کرد: این اوراق از سوی شورای عالی بورس به عنوان ابزار مالی مصوب و به عنوان یک ورقه بهادار شناسایی شده و در هر دو نماد کرونا۱ و کرونا۲ خرید گواهی نیکوکاری به قیمت اسمی یک‌هزار تومان و حداقل مبلغ کمک نیز هزار تومان است، ضمن آنکه سقفی به عنوان حداکثر میزان خرید در این امر نیکوکارانه وجود ندارد و در واقع حداقل حمایت تامین‌کنندگان حقیقی و حقوقی یک ورقه است؛ یعنی افراد می‌توانند با خرید حداقل یک ورقه به ارزش یک‌هزار تومان در این طرح نیکوکارانه مشارکت کنند.

وی در تشریح تفاوت‌های دو نماد کرونا۱ و کرونا۲ اظهار داشت: در گواهی نیکوکاری در نماد کرونا۱ منافع اصل پولی که پرداخت می‌شود، به وزارت بهداشت هدیه می‌شود. در نتیجه در این نماد صرفا خرید می‌تواند انجام گیرد و چیزی به عنوان فروش نداریم؛ اما در نماد کرونا۲ اصل پول بخشیده نمی‌شود و پولی که بابت خرید گواهی نیکوکاری صرف می‌کنیم می‌توانیم با فروش گواهی نیکوکاری به قیمت اسمی بار دیگر برگردانیم و منافع حاصل از آن را برای این امر خیر هبه کنیم.

محسنی با بیان اینکه اشخاص حقیقی نیز می‌توانند در هر دو نماد کرونا۱ و کرونا۲ مشارکت کنند، توضیح داد: البته نماد کرونا۲ بیشتر برای صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌هایی که محدودیتی برای بخشیدن و هبه اصل پولشان دارند، مناسب است و این نهادها می‌توانند از طریق کرونا۲ سود منافع وجوه‌شان را اهدا کنند.

به گفته معاون توسعه تکنولوژی فرابورس در نماد کرونا۲ وقتی پول را برای خرید اوراق صرف می‌کنیم، امین طرح که همان ناظر تامین منابع و مصرف آن است، تصمیم می‌گیرد منابع را در صندوق‌های با درآمد ثابت یا اوراق تامین مالی دولت مثل اسناد خزانه اسلامی سرمایه‌گذاری کند تا منافع و سود حاصل از آن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.

وی اظهار داشت: در سایت مدیریت فناوری بورس تهران نیز برای سرمایه‌گذاران مشخص شده که کرونا۱ مربوط به اهدای کامل و کرونا۲ صرفا اهدای سود است و در این باره افزود: اگر کسی بخواهد گواهی نیکوکاری در نماد کرونا ۲ را بفروشد و اصل پول خود را برگرداند، امین به اندازه آن مقدار، از صندوق یا اوراقی که خریداری کرده است به فروش می‌رساند تا اصل پول فرد متقاضی را پرداخت کند.

لینک منبع

قالب وردپرس